CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021

 • Publicació dels censos electorals al taulell d’anuncis del centre fins al dia 23 de novembre.
 • Reclamacions a inscripcions dels censos electorals, entre el dia 3 i el 5 de novembre. Escrit dirigit al director.
 • Abans del dia 10 de novembre:  presentació de candidatures per escrit.
 • 11 de novembre:  proclamació de candidatures al taulell d’anuncis del centre.
 • 11 de novembre: resolucions a les reclamacions sobre inscripcions als censos electorals.
 • 11 de novembre: sol·licitud per actuar com a supervisor/a dirigit al president/a de les meses electorals respectives.
 • 11 de novembre, 11 h: sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals de cada sector.
 • 11 de novembre: constitució de les meses electorals.

JORNADA ELECTORAL

 • 23 de novembre. De 15.30 h  a 17.30 h SECTOR FAMÍLIES. Lloc: BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.
 • 24 de novembre. 12 h SECTOR PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.
 • 22 de novembre. 12.30 h SECTOR CLAUSTRE.

Deixa un comentari