Centre

L’Escola Fabra és una escola pública catalana, plural i participativa, que vetlla per la formació integral de les persones desenvolupant al màxim les seves capacitats i habilitats, adaptant-nos als canvis de la societat actual, potenciant les noves tecnologies, les llengües estrangeres, l’hàbit lector, l’educació artística, els hàbits saludables i promovent l’educació emocional i en valors.

En un futur proper, volem seguir construint una escola que formi persones solidàries, cooperatives, responsables i competents acadèmicament, social i personal. Volem ajudar al nostre alumnat a assolir les competències bàsiques i a desenvolupar les seves capacitats creatives, emocionals i de pensament. També volem ser una comunitat activa i compromesa amb la vida escolar i amb l’entorn.

Els trets d’identitat i els valors que guien la nostra tasca són:

 

Els infants escolaritzats a l’escola Fabra seran acollits per l’equip professional del Centre, que vetllarà per transmetre  els valors del Projecte Educatiu.

Al llarg de la seva escolaritat aniran adquirint les eines necessàries per esdevenir alumnes competents, que creixin com a persones i vagin desenvolupant totes les seves capacitats, creant els fonaments per continuar la seva formació acadèmica, personal i social.