LLISTAT BAREM PROVISIONAL

LLISTAT BAREM RECLAMACIONS RESOLTES

NÚMERO DE DESEMPAT

LLISTES ORDENADES SEGONS EL NÚMERO DE DESEMPAT

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE AMB INDICACIÓ DE LA PRIMERA PETICIÓ A 7/6/21

ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE 7/6/21

LLISTA D’ESPERA DEL CENTRE 7/6/21


TOTA LA INFORMACIÓ LA PODEU TROBAR CLICANT: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

VÍDEO TUTORIAL DE COM FER LA PREINSCRIPCIÓ: https://youtu.be/7Jz8gYBFCFM

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Període: del 15 al 24 de març de 2021

Sol·licitud Infantil (3 – 6 anys): https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

Sol·licitud Primària (6 – 12 anys): https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/primaria/inici/

Novetats:

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format  telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  • Electrònica: cal identificació digital
  • Suport informàtic: sense identificació digital

Què em cal per emplenar la sol·licitud?

Hi ha dues opcions:

 1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Cal un certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no disposeu de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil a l’idCat Mòbil (idcatmobi.seu.cat),  us expliquem com:

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys.
  • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta  de residència comunitària.
  • Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
  • Targeta sanitària per la teva identificació.

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de  com fer-ho.

Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: No cal cap identificació digital. Caldrà emplenar el formulari de preinscripció, i un cop s’envia es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als quals us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes emplenant la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb l’escola al telèfon 93 555 78 03, en horari d’oficina (matins: de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 16h), i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte al procés        de preinscripció a la pàgina web

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

  INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa reu  la sol·licitud.
 • El codi de centre de la nostra escola és 08000049, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • En el cas de sol·licitar plaça de P4 a 6è caldrà demanar al vostre centre actual el núm. d’identificació de l’alumne (IDALU) per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.