Projecte GEP

Des del departament d’anglès es potencia l’aprenentage d’aquesta llengua des de l’etapa d’Infantil. Es duen a terme vàries accions, com la participació en el Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe), que incorpora l’ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques i fomenta la realització de diferents activitats dins de la vida escolar en anglès com ara Arts & Crafts, English Week o classes de Science.